Blogg

Ozon - the new black

Strands unika ozonblandare verkar helt utan några patroner eller andra tillsatser och behöver aldrig fyllas på. Ozonet tillverkas i en liten box under diskbänken och blandas i vattnet när ozonblandaren sätts på med handtaget. Med den yttersta ringen på munstycket kan ozonfunktionen smidigt sättas på och av. När lampan nedtill lyser blå är blandaren igång och bekämpningsrester, mikrober och bakterier får det extra jobbigt.

Ozonblandare - Befria din mat från bakterier på bara några sekunder

På dina livsmedel kan det finnas spår av bakterier, mikrober, bekämpningsmedel och andra kemiska restprodukter när de ska tillagas.

En sköljning under Strands unika patenterade ozonblandare avlägsnar dem till 99,9 procent på bara några sekunder. Ozonet* blandas i vattnet och ”slår sönder” de skadliga ämnena, tar bort lukter från t.ex. vitlök och andra odörer, samt dödar mikrober och bakterier omedelbart. Därför behövs heller ingen handsprit. Skölj bara händerna under vattnet! Hållbarheten hos livsmedel förlängs genom att de skadliga mikroorganismerna och eten** snabbt försvinner under det rinnande vattnet från ozonblandaren. Även bestick och köksredskap får en ökad hygien då en sköljning fungerar som desinficering. Vill du stänga av ozonflödet gör du det lätt via munstycket.

Ozonblandaren har positiva effekter på huden och används bland annat på skönhetssalonger för att rengöra hyn vid t.ex. besvär med acne, eksem och svamp. Strands ozonblandare finns i en rad olika modeller avsedda för hem och storkök och är mycket lätta att installera.

*Ozon är syre med tre atomer, d.v.s. O3, som återfinns i naturens eget kretslopp. Ozonet är mycket effektivt mot bekämpningsrester och har en väldokumenterad förmåga att döda mikroorganismer som svamp, bakterier och virus.

**Eten är den skadliga gas som avges av mognande frukter som kan få andra frukter att mogna alltför snabbt och bli bruna.

 

Ozon

O3 (ozon) finns naturligt i vår omgivning dels som ett ozonlager som skyddar oss mot ultravioletta strålar i stratosfären dels som marknära ozon i atmosfären. O3 är en syremolekyl med 3 atomer d.v.s. O3 som naturligt återfinns i naturens kretslopp. Uppe i stratosfären, 10-50 km ovanför våra huvuden, omvandlar solens strålar ständigt en del av luftens syremolekyler (O2) till O3. Det naturliga ozonskikt som bildas på så sätt förmår absorbera den skadliga UV-B strålningen från solen. Ozonlagret gör det möjligt för oss att överhuvudtaget leva på Jorden. Ozon förknippas ibland med miljöhot dels genom risken för ozonskiktets uttunning vilket där innebär en brist på O3, och dels genom ökad halt av marknära ozon. Faktum är att ozon, rätt använt, har goda egenskaper genom sin förmåga att desinficera luft och vatten och för användning i en mängd industriella processer t.ex. inom livsmedelsindustrin.

O3 är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. Att använda ozon för rening är en väl beprövad teknik och läs gärna den riskutvärdering som den oberoende ekologikonsulten Svensk Ekologikonsult AB har utfört på O3 och O3-kranar. Vad som gör O3 så effektivt mot skadliga mikroorganismer är dess höga oxidationsförmåga. O3 är 5 ggr mer reaktivt än syre och 12 ggr mer reaktivt än klor. Ozon har en väldokumenterad förmåga att döda mikroorganismer som svamp, bakterier och virus. Eftersom organismerna har cellmembran och cellväggar, kommer ozonet att penetrera cellmembranet och döda mikroorganismerna genom att förstöra dess RNA och DNA. För att döda bakterier, virus och svamp måste dess strukturer förstöras så att de sönderdelas. O3 tränger in och skadar proteinskiktet vilket gör att organismerna dör.

Efter reaktion kommer ozonet att lösas upp till syre igen. Efter sönderdelningen blir inga rester kvar av de ursprungliga föroreningarna. O3 rekommenderas starkt av forskare och anses som en "grön" produkt. Sköljning i O3-berikat vatten är en av de bästa metoderna för sterilisering och det hjälper till och med till att bryta ner de kemikalier vi använder i hemmet vilket resulterar i minskad vattenförorening