Bli återförsäljare

Kontakt

För att bli Strands återförsäljare ber vi dig ringa till den säljare som är ansvarig för ditt distrikt.

Peter Strand

VD - Key account
0707 – 48 17 39

Per Gustafsson

Säljare - Södra, västra och östra Sverige
0702 – 32 16 06

Göteborgskontoret

Övriga Sverige
031 – 45 42 42