BLOGG

Västsvenska handelskammaren

Medlem i Västsvenska Handelskammaren

”För ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Det gör vi genom att hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Vårt arbete har regionalt fokus eftersom ekonomisk tillväxt påverkas huvud-sakligen av regionala förutsättningar”.

- www.vastsvenskahandelskammaren.se