Strand finstilt

Priser


Alla priser i katalogen är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Då priserna är cirkapriser kan lokala variationer förekomma. Vi reserverar oss för prisjusteringar till följd av icke påverkbara faktorer så som tullar, frakter, valutor m.m. Vi reserverar oss även mot eventuella produktförändringar och eventuella förändringar i specifikationerna.

Vi förbehåller oss rätten


Vi utvecklas hela tiden. Vissa komponenter förnyas kontinuerligt. Därför förbehåller vi oss rätten att byta ut de delar där utvecklingen sker snabbt, allt för att alltid ligga ett steg före. Bilderna behöver därför inte alltid överrensstämma exakt med vårt aktuella produktutbud. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i konstruktion, utförande och prissättning samt reserverar oss för eventuella tryckfel och för fel utom vår kontroll.

Garantier - kök och bad


För att garantin ska gälla ska blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler. Garantin gäller 5 år (10 år på blandarhuset) från inköpsdagen. Garantin gäller enbart mot uppvisande av kvitto eller faktura.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning eller underlåtenhet av att följa monterings- eller serviceinstruktioner omfattas ej heller av garantin. Garantin gäller inte demo/utställnings-exemplar, frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet.

Följdskada genom fel i levererad produkt, kostnader för tredje man och/eller kostnader på annat än den levererade varan täcks inte av garantin. Dessa kostnader ska täckas av brukarens eller installatörens försäkring. Kontakta din återförsäljare som sålt produkten för överenskommelse om eventuell felavhjälpning eller retur. Därefter kontaktar återförsäljaren Strand direkt.